[PM] PRZEDSZKOLE MUZYCZNE

sylwia przy pianinieZajęcia odbywają się w atmosferze zabawy, zawierają dużą dawkę ruchu, pobudzają do aktywnego tworzenia muzyki.

Dzieci śpiewają, tańczą, reagują ruchem na zmiany w muzyce (granej na żywo na pianinie/ gitarze), słuchają muzyki klasycznej, podejmują proste instrumentacje.

.

.

 Zajęcia, których celem jest wyposażenie dziecka w umiejętności:

  • słuchania muzyki i jej rozumienia
  • śpiewu indywidualnego i zbiorowego
  • gry na drobnych instrumentach perkusyjnych
  • poprawnej dykcji
  • poprawnej emisji, tzw. „zdrowego śpiewu”
  • pracy zespołowej podczas muzycznych zadań
  • rozpoznawania rytmów w różnym metrum, zmian tonalnych w różnych tonalnościach
  • podejmowania improwizacji wokalnych, rytmicznych i tanecznych

Dodatkowo starsza grupa poznaje nuty, wartości muzyczne, co jest bardzo dobrym przygotowaniem do podjęcia nauki w szkole muzycznej.

Większość działań muzycznych wykonywanych jest z akompaniamentem pianina, gitary lub muzyki klasycznej.