O mnie

sylwia

Kim jestem?

  • zwariowaną nauczycielką, wychowawczynią, performerką;
  • z wykształcenia wychowawcą przedszkolnym, nauczycielem wczesnoszkolnym, instruktorką kierującą edukacją muzyczną dziecka,
  • szkoleniowcem;
  • z zamiłowania harcerką, instruktorką;
  • z miłości żoną i matką 🙂

Mieszkami i pracuję w Warszawie, szkolę również poza stolicą.

Chcę tworzyć sztukę i warunki dla sztuki, poruszać, animować…

Prowadzę własną działalność (Muzyczna Karuzela), współpracuję też z kilkoma fantastycznymi firmami, dla których prowadzę zajęcia muzyczne, gordonowskie, rytmikę, wokalne, ogólnorozwojowe, sensoryczne i inne 😉

Na co dzień śpiewam, gram, organizuję, animuję, szkolę (nauczycieli, rodziców).

Pierwsze doświadczenia pedagogiczne zdobywałam w Harcerstwie, gdzie nauczyłam się odpowiedzialności i indywidualnego podejścia do każdego dziecka, ale również współpracy z rodzicami i różnymi instytucjami. Z perspektywy lat i doświadczeń pedagogicznych, szkoleniowych i animacyjnych, doceniam to harcerskie wychowanie coraz bardziej. Cechy metody harcerskiej obowiązują na wszystkich moich zajęciach- pozytywność, indywidualność, wzajemność oddziaływań, dobrowolność, naturalność, pośredniość.

Praca w charakterze wychowawcy przedszkolnego dała mi szlif pedagogiczny, zaś praca teatralno-kulturalna – obycie sceniczne i dobrą organizację pracy dużego zespołu. Z doświadczeń nauczycielsko muzycznych: uczyłam śpiewu w wielogłosie, śpiewu indywidualnego, prowadziłam zajęcia z dykcji, emisji, pracy scenicznej, z mikrofonem, umuzykalniające w przedszkolu, taneczne i teatralne…

Dzieciom oddaję całe serce i co dzień dostaję od nich ogrom energii i pozytywnych emocji!

Sylwia Adamczuk10S harcS spektaklS misS blondS harczS ukuS różS ukulS koncS śpiewaS mikołajS afrykaS wokalS pianoS baby