Kwalifikacje

S baby S wokal S śpiewa S piano

 • Wychowanie Przedszkolne i edukacja Wczesnoszkolna (Akademia Pedagogiki Specjalnej / Warszawa)
 • Kurs gordonowski dla osób kierujących edukacją muzyczna małego dziecka (Fundacja Kreatywnej Edukacji / Bydgoszcz)
 • Formy aktywności twórczej w oparciu o ideę Carla Orffa (Klanza / Warszawa)
 • Aktywność muzyczno ruchowa wg Batii Strauss (Klanza / Warszawa)
 • Music Moves For Piano (ASM Allegretto / Wrocław)
 • Logorytmika (Educo / Warszawa)
 • Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu i nauczaniu zintegrowanym (PFPDN „ECHO” / Warszawa)
 • Metody teatralnej pracy z dziećmi (Stowarzyszenie Pedagogów Teatru / Warszawa)
 • O emocjach w nauce muzyki (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli / Warszawa)
 • Origami  jako metoda wspierająca rozwój małego dziecka (WCIES / Warszawa))
 • Nazywanie świata- odimienna metoda nauki czytania globalnego (CE Nazywanie Świata / Legionowo)
 • Sensoplastyka® trener 1st. (Inkubator Inspiracji / Lublin)
 • Kurs wychowawców w placówkach wypoczynku (IDKP Edukacja / Warszawa)
 • Kurs kierowników placówek wypoczynku (IDKP Edukacja / Warszawa)
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (HSR ZHP / Warszawa)
 • Podstawowy Kurs udzielania pierwszej pomocy (PCK / Warszawa)
 • Pediatryczny Kurs Pierwszej Pomocy (Adrenaltika / Warszawa)
 • Fototechnik (Zespół Szkół Fototechnicznych / Warszawa +kwalifikacja)
 • FCE (University of Cambridge / Warszawa)

S uku S spektakl S harcz reżyseria