metoda Batii Strauss

Batia Strauss opracowała metodę aktywnego słuchania muzyki.

Dzięki wieloletnim doświadczeniom Batii dziś możemy rozbudzać zainteresowanie dzieci muzyką klasyczną, dla której dedykowana jest ta metoda.

Podczas zajęć opowiadamy historię, fabularyzujemy melodię, łącząc słuchanie z prostymi ruchami rytmicznymi, realizujemy utwór tanecznie, gramy na instrumentach, rozmawiamy o muzyce.

Metoda aktywnego słuchania muzyki pozwala:

  • zamieniać się rolami- np dziecko staje się dyrygentem, a nauczyciel członkiem orkiestry
  • doświadczyć ogromnej radości z przeżywania utworu
  • kształcić wyobraźnię dźwiękową
  • słuchać z przyjemnością danego utworu wielokrotnie bez odczuwania nudy

Podczas zajęć wykorzystujących metodę Batii Strauss bardzo ważne jest:

  • rozbudzenie zainteresowania dzieci
  • umożliwienie uczenia się tego, co dziecko lubi, dbałość o radosna atmosferę
  • aktywne podejście nauczyciela do dzieci
  • wykorzystanie przez dzieci drobnych instrumentów perkusyjnych oraz niezliczonych rekwizytów
  • zachowanie formy dialogu nauczyciela z dziećmi i muzyką

Dzieci bardzo szybko przyswajają nowy utwór, dzięki własnemu zaangażowaniu, bardzo chętnie wracają do utworu podczas zabaw swobodnych, co tylko potwierdza atrakcyjność metody.

Prezentacja przygotowanej interpretacji wybranego dzieła zawsze jest ogromnym przeżyciem, ale i bardzo widowiskowym zjawiskiem.