metoda Carla Orffa

jest to metoda, której elementy pojawiają się podczas moich zajęć skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym

Carl Orff (10 VII 1895 Monachium – 29 III 1982)- niemiecki kompozytor, dyrygent, pedagog. Założyciel szkoły – instytutu muzycznego w Salzburgu oraz twórca nowatorskiej metody wychowania muzycznego dzieci …

Podstawą metody Orffa są założenia ogólno wychowawcze, skierowane nie tylko do dzieci uzdolnionych, ale wszystkich bez względu na wiek, umiejętności i możliwości. Metoda ta skupia się na przygotowaniu dziecka do rozumienia utworu muzycznego i w efekcie do tworzenia muzyki, czyli improwizowania a nie tylko odtwarzania. Stąd taka powszechność i atrakcyjność tej metody.

Głównym celem metody jest kształcenie przyszłych odbiorców muzyki.

Jak pisze Orff: „Wszystkie przeżycia wczesnego wieku, wszystko co w dziecku zostanie obudzone i rozwinięte, pozostaje mu właściwe przez całe życie”.

Cała koncepcja C. Orffa opiera się na trzech zasadach:

  1. kładzenie nacisku na kształcenie poprzez zabawę,
  2. rozwijanie muzykalności dzieci,
  3. integracja muzyki, słowa i ruchu.

A zatem formy wychowania muzycznego według C.Orffa zawierają:

  • Grę na instrumentach
  • Dużą ilość ruchu, szczególnie spontanicznego, kreatywnego
  • Improwizacje wokalne, instrumentalne, ruchowe
  • Śpiew ekspresyjny, angażujący dziecko
  • Słuchanie muzyki