METODY

Metody, które wykorzystuję w swojej pracy:

Cechą wspólną dla wszystkich wymienionych powyżej metod jest swoboda dziecka w wyrażaniu siebie; improwizacje śpiewne, rytmiczne, instrumentalne i taneczne; duża dawka pozytywnych emocji i systematyczne sukcesy dzieci uczestniczących w zajęciach.

Zachęcam do zapoznania się z głównymi założeniami wszystkich metod (aby otworzyć odpowiednią podstronę, należy kliknąć nazwę wybranej metody).