[ZG] ZAJĘCIA GORDONOWSKIE

sylwia z gitarą zajęcia gordonowskiePodczas zajęć tworzymy bogate i zróżnicowane muzycznie środowisko, w którym dzieci uczą się słuchać, wypowiadać i myśleć muzycznie, improwizować i bawić się sztuką.

 

 Jakie są cele zajęć?

Głównym celem zajęć jest wzbogacenie języka muzycznego (uwrażliwianie muzyczne) dziecka poprzez prezentację i osłuchanie melodii różnych skal modalnych/ tonalności (wykorzystywanych np w jazzie, muzyce ludowej, góralskiej…), ruch i improwizację.

Jak wyglądają zajęcia?

Są to wesołe zabawy wokalne i ruchowe. Podczas zajęć wykorzystywane są przeróżne rekwizyty- kolorowe chusteczki, piórka, chusta animacyjna i inne.

Zajęcia przeplatają w sobie formy statyczne (siedzimy w kręgu) i ekspresyjne ruchowo (skaczemy, biegamy, tańczymy, kołyszemy się) oraz momenty tzw. ciszy audiacyjnej. Prowadząca modeluje oddech i ruch, śpiewa bezpośrednio DO DZIECI i Z DZIEĆMI (konwersacje muzyczne), umożliwiając percepcję i wyobrażenie muzyki. Opiekunowie dzieci współuczestniczą w zabawach (tańczą i śpiewają wraz z nimi) stając się asystentami dzieci tworzącymi środowisko muzyczne.

KAŻDE DZIECKO SAMO DECYDUJE O SWOJEJ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ I WOKALNEJ: SŁUCHA, OBSERWUJE, ODPOWIADA, WŁĄCZA SIĘ W ZABAWĘ, A W KOŃCU Z CORAZ WIĘKSZĄ PRECYZJA POWTARZA MOTYWY TONALNE I RYTMICZNE.

Pierwsze reakcje muzyczne na proponowane zabawy można zaobserwować zwykle już po 3 miesiącach uczestnictwa w zajęciach, choć często są one najpierw prezentowane przez dziecko podczas zabaw swobodnych w domu, na spacerze, później dopiero podczas samych zajęć (jest to wszak występ publiczny przed pozostałymi uczestnikami i ich opiekunami).

PROSIMY OPIEKUNÓW O AKTYWNE WŁĄCZANIE SIĘ W ZABAWY, ŚPIEW I RUCH

Zajęcia prowadzi Sylwia Adamczuk, CERTYFIKOWANA instruktorka po Kursie Gordonowskim, członkini Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona, nauczycielka wychowania przedszkolnego