SPOTKANIE W RASZYNIE JUŻ 07.IX

U w a g a !   U w a g a !   U w a g a !

Raszyn piknik

Klub Twórczych Rodziców z Raszyna

zaprasza dzieci w wieku 0-4 lata

wraz z Rodzicami, mieszkającymi na terenie gminy Raszyn, na:

B E Z P Ł A T N E   Z A J Ę C I A   G O R D O N O W S K I E

Zajęcia odbędą się:

07.września.2014 (w niedzielę) o godzinie 10:00

w filii GOK w Falentach przy ul. Hrabskiej 2

Szczegóły i zapisy na stronie Klubu Twórczych Rodziców

Dodaj komentarz